Katana GF系列

微星 Katana 15 B13VEK-806TW 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

微星 Katana 15 B13VEK-806TW 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

$ 32,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 32,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP1 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP1 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 32,599
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP2 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP2 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 33,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 33,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP4 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP4 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 34,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP5 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP5 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 35,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP6 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP6 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 36,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP7 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP7 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 37,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP8 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP8 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 38,900
微星 Katana 15 B12VFK-071TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 15 B12VFK-071TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 39,900
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

$ 48,900
微星 Katana 17 B12VEK-058TW 17.3吋 黑(i7-12650H/8G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

微星 Katana 17 B12VEK-058TW 17.3吋 黑(i7-12650H/8G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

$ 31,900
微星 Katana 17 B13VEK-1065TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4050 6G/W11)

微星 Katana 17 B13VEK-1065TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4050 6G/W11)

$ 34,500
微星 Katana 17 B13VFK-089TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 17 B13VFK-089TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 40,900